ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 7 Ν. 4061/2012)

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Αργολίδας, ανακοινώνεται ότι:

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4061/2012 άρθρο 7 «παραχώρηση της χρήσεις αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος» αγροτεμάχιο με κωδικό arg_511-E=7265,47-georgiki, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ν. Κίου με ΚΑΕΚ 020510322015.

Καταλυτική ημερομηνία δήλωσης:19/02/2018-23:59:59
Το εμβαδό του τεμαχίου είναι 7265,47 τ.μ.
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης είναι 25 έτη.
Το τίμημα της παραχώρησης χρήσης είναι ετήσιο και ορίζεται 5 ευρώ /στρέμμα.

Η εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ-Μίσθωση (Άρθρο 7)» που υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ με την επιλογή «Μίσθωση Γής» με μέριμνα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν την αίτηση παραχώρησης του ακινήτου είτε με φυσική παρουσία, υποβάλλοντάς την στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε το κτηματογραφικό διάγραμμα…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top