Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του άκου της Ελιάς έτους 2016 στην περιοχή ευθύνης της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή και CPV 77100000 -1 (Γεωργικές υπηρεσίες).
Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ
Για να δείτε την περίληψη παγιδοθεσίας πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top