Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΙΩΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24000-ΜΑΥΡΙΑ ADA

ΤΕΥΔ_v1.0

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top