Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 2/2015

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2295/12-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: ¨ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘ.Ο.
Νο7 “ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΑΡΓΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ” (ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ¨» Πρ/σμού : 1.190.000,00€ (με Φ.Π.Α.).Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 966.767,51 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) .

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top