Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη για την προμήθεια εγκεκριμένου εντομοκτόνου DIMETHOATE 40EC & ελκυστικής ουσίας για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας

Το Τμήμα  Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας ,ύστερα από την αριθμ. 1353 /2-8-2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου , προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ, , για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή για την «Προμήθεια εγκεκριμένου  εντομοκτόνου DIMETHOATE 40EC  & ελκυστικής ουσίας  για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής  αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής Tριφυλίας   της Π.Ε. Μεσσηνίας. » όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , προϋπολογιζόμενης αξίας 21.780,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. (24.611,40 € με  ΦΠΑ 13%)  με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top