Περίληψη επιβολής προστίμου Π.Ε. Αργολίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. 961/15-3-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΕΛΕΝΗ Κων. ΔΗΜΑΡΑΚΗ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» Ερμιόνη Αργολίδας, με Α.Φ.Μ. 047315142, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου χρηματικό πρόστιμο ύψους 5000,00€(πέντε χιλιάδων Ευρώ), διότι ύστερα από δειγματοληψία αλκοολούχου ποτού που διενήργησε το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Αργολίδας, δεν προσκόμισε τιμολόγιο αγοράς του δειγματισθέντος προϊόντος κατά παράβαση των άρθρου 13 και 22 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 101 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top