Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου

Με την υπ’ αρ. 3406/14-10-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «RETAIL WORLD A.E. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧ/ΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με διακριτικό τίτλο “Public”» Ερμού 25, Κηφισιά, με Α.Φ.Μ. 0999645183, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, πρόστιμο χιλίων (1000) Ευρώ, διότι σε έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Αργολίδας στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της Δαναού 25, Άργος, στις 05/10/16, διαπιστώθηκε η ύπαρξη άλλης τιμής στην αυτοκόλλητη πινακίδα και άλλη στο ταμείο κατά παράβαση του Ν. 4177/13 και των παρ. 9, 14γ του άρθρου 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ». (ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top