Περίληψη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων του
ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «Συντηρήσεις-Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας με κωδικό
2014ΕΠ52600005, Προϋ/σμού: 199.838,10 € με ΦΠΑ.
Cpv 44811000-8 (χρώμα διαγ/σης)
Cpv 34922110-0 (υαλοσφαιρίδια)

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε την Τεχνική Έκθεση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top