ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2016

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,
προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 724/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό
δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. Νο7
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ (ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) Γ΄ ΦΑΣΗ» Πρ/σμού : 1.490.000,00€ (με
Φ.Π.Α.).Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: 1.211.348,44 €
(δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top