ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1571 / 9 -11 -2012 Aπόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.19 ΕΠ.ΟΔΟΥ» Πρ/σμού : 1.498.000,00 € με Φ.Π.Α.).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/11/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΗΛΕΚΤΡ.ΕΠ.ΟΔ.19.pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top