ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 166/14-02-2014 Aπόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» Πρ/σμού: 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο
αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό:466.570,48€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και 2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με
προϋπολογισμό:235.890,69 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Διακήρυξη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top