Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/13-01-2012 Aπόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Πρ/σμού : 450.000,00 €. Το έργο
αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιία με προϋπολογισμό: 365.033,00 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/01/antiplimirika.pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top