ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από την αριθμ. 36/10-1-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΨ27Λ1-ΔΤΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top