ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε. – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Με την υπ’ αρ. 2417/17-07-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ» Πυργιώτικα Αργολίδας, με Α.Φ.Μ. 999478339, Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ χρηματικό πρόστιμο ύψους 1000,00€(χίλια Ευρώ), επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, από αρμόδια όργανα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας, διαπιστώθηκε η διακίνηση προϊόντος με τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, στο οποίο η ονομασία του είδους του ελαιολάδου δεν είναι σύμφωνη με αυτή που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 2026/2009) όπως ισχύει, κατά παράβαση του άρθρου13 του Ν. 4177/2013 και των άρθρων 52 και 101 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε. – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top