ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. 3178/03-09-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», Κυψέλη Αίγινας, με Α.Φ.Μ. 094247924, Δ.Ο.Υ. Αίγινας, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2000) Ευρώ, διότι σε έλεγχο που διενήργησε μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού και του Τμήματος Κτηνιατρική της Π.Ε. Αργολίδας, την 7η Αυγούστου 2015, διαπιστώθηκε ότι
στο υπ’ αρ. 23705/29-7-15 δελτίο αποστολής εμπορευμάτων του προϊόντος «βόειο ποντίκι»:
1. δεν αναγράφεται και δεν κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενης μορφής των βοοειδών και χοιρινών κρεάτων
2. δεν αναγράφεται για το νωπό βόειο κρέας η κατάταξη του σφαγίου, καθώς και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων,
κατά παράβαση του άρθρου 23 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014)

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top