ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/οικ.2501/23-08-2018 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού 500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5Γ του άρθρου 42, της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ/ Β/2983/30-8-2017) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση ( Εστιατόριο) «Γεωργιοπούλου Σταυρούλα», που βρίσκεται στην παραλία Ανάληψης Μεσσήνης, επειδή διέθετε στους πελάτες της ελαιόλαδο σε επαναγεμιζόμενες συσκευασίες και όχι σε σφραγισμένες και με ενδείξεις ,όπως προβλέπεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top