Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 9 ΕΟ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ – ΒΑΣΣΑΡΑΣ – ΤΖΙΤΖΙΝΑ ΔΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top