Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019

Πατήστε εδώ για να δείτε την Διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top