Προκήρυξη για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα, για την προμήθεια Γραφικής ύλης (Ομάδα 1) και φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 & Α3, μηχανογραφικού και χαρτί σε ρολό για εκτυπωτή plotter (Ομάδα 2) προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Αργολίδας, προϋπολογισμού 19.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας ( Παραλιακή Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο τ.κ. 21100, Β κτίριο, ισόγειο). Οι προσφορές δίνονται ανά ομάδα: Γραφική ύλη (Ομάδα 1) και/ή Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3,
μηχανογραφικό χαρτί και χαρτί σε ρολό για εκτυπωτή plotter (Ομάδα 2), με καταληκτική προθεσμία υποβολής αυτών έως την 03/06/2015, και ώρα 15:30 μ.μ. στο Πρωτόκολλο-Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας (Παραλιακή οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο Αργολίδας, Τ.Κ 21100).

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε την Διακήρυξη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top