Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών [(μελάνια-Ταινίες- Δισκέτες-CD κ.λ.π. -τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων[fax] και TONER φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκεασμένα ή αναγομωμένα

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  με την αριθμ. 1183/30-6-2014 .απόφασή της  προκηρύσσει δημόσιο  ανοιχτό  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή  αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών [(μελάνια-Ταινίες- Δισκέτες-CD κ.λ.π. -τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων[fax] και TONER φωτοαντιγραφικών., γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων  και όχι προϊόντα ανακατασκεασμένα ή αναγομωμένα,  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας   , για χρονικό  διάστημα  ενός έτους από την υπογραφή της  σύμβασης με δυνατότητας  παράτασης [προαίρεση] έξη [6] μηνών , προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης :[ενδεικτικός προϋπολογισμός ]  Eβδομήντα πέντε   χιλιάδων Ευρώ  (75.000,00 €)μη συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. ή Ενενήντα δύο χιλιάδες ,πεντακόσια  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  [92.500,00  €] με  κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Για να δείτε την Προκήρυξη  πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top