Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το ΚΔΑΠ ατόμων με αναπηρίες

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα, και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, στο ποσό των € 71.844,36, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε την Διακήρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top