Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ ΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩ Ν ΟΧΗΜΑΤ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩ Ν ΒΑΡΕ ΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩ Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top