Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016-2017

Χρόνος ανάγνωσης:

Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.31353/15-7-2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017, από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια.

2. Τις υπ’ αρίθµ. 1809/11-9-2015, 1841/17-9-2015, 1986/6-10-2015, 2303/19-11-2015, 91/21-1-2016 & 92/21-1-2016 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικών προσφορών και Οικονοµικών προσφορών του ∆ιαγωνισµού και την κήρυξη των δροµολογίων: ΤΜΗΜΑ Ε (∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Τ), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16-17.

3. Την µε αρ. Φ.Ε.Κ.108/10-9-2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-16 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 α του Π.∆.60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/10-9-2015) και σύµφωνα µε την αρ. 31353/2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 17-2-2016. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 24.00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top