ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Τ.Ε.Β.Α.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), για τους ωφελούμενους της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.Αργολίδας
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προκειμένου να συνάψει σύμβαση για τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Αποθήκευσης νωπών προϊόντων [κρέατα-μοσχάρι & χοιρινό (5 τόνους), τυρί φέτα (2 τόνους), είδη οπωροπωλείου (25 τόνους)], που χρειάζονται ψύξη, προϋπολογισμού έως του ποσού των 2.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

2. Μεταφοράς για διανομή των ανωτέρω νωπών προϊόντων που χρειάζονται ψύξη προϋπολογισμού έως του ποσού των 2.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top