ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Ψηφιακή Σύγκλιση – Μη ψηφιοποιημένα διπλώματα οδήγησης» για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Αργολίδας ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά έως 01/04/2014 ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, προκειμένου να προμηθευτούμε τα παρακάτω είδη:

Δείτε την Ανακοίνωση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top