ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. πρωτ. 64948/5843/29-08-2014 διακήρυξη του νέου Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 (έως 28-02-2015) για δρομολόγια του Τμήματος 3.
2. Τις αριθ. 1562/2014, 1570/2014, 1619/2014 και 1670/2014 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 68869/6192 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ Ω5ΔΣ7Λ1-ΔΙΜ).
4. Την με αρίθ. πρωτ. 34232/11-09-2014 Εγκύκλιο 51 του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την κατεπείγουσα ανάγκη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Αργολίδας.
Προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε διαπραγμάτευση, με τους ίδιους όρους της ανωτέρω διακήρυξης, για τα αδιάθετα δρομολόγια του Τμήματος 3 με α/α : 15, 24, 25, 26, 27 & 28 (σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος Α’ της 64948/5843/29-08-2014 διακήρυξης).
Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Δευτέρα 15/09/2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο, Α΄ Είσοδος, 2ος όροφος.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top