ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤMHΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9, Τρίπολη, ΤΚ 22132
Πληροφορίες: Π. Φίλη, Φ. Θεοδωρακοπούλου
Τηλ : 2755022283, 2710237074
Fax : 2755022283, 2710226938
Ε-mail :fili@arcadia.gr ΕΠΕΙΓΟΝ

Τρίπολη 29/5/2017
Αρ. Πρωτ. : 138029/31663

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017.
Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους όρους της αριθμ. 97266/21528/13-4-2017 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 17PROC006075963).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαπραγμάτευση, να παραβρεθείτε την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Πλατεία Εθν. Μακαρίου). Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά της σχετικής Διακήρυξης, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, στην Οικονομική Επιτροπή την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top