Προσωρινά αποτελέσματα Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07-12-2015 εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων για το συμπληρωματικό πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα περιόδου 2015-2016»

Κατά των πινάκων δύνανται να ασκήσουν ένσταση οι παραγωγοί εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση της κατάστασης Διοικητικού Ελέγχου.

Επιλέξιμοι

Μη-Επιλέξιμοι

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top