Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφιτών και μελανιών εκτυπωτών

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια γραφιτών ή/και μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο :
1. Οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Α’,
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι « Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι συμβατά, ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα»
μέχρι την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 και μέχρι τις 15:00 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top