Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ταχυμεταφορές

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά στην κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας σε ταχυμεταφορές, προκειμένου να συναφθεί Σύμβαση Ανάθεσης υπηρεσιών, διάρκειας ενός (1) έτους και προϋπολογισμού έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), από τη λήξη της υφιστάμενης που έχει ισχύ έως 26/8/2015

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας , έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 μμ, στο Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού (Παραλιακή οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου, Ναύπλιο Τ.Κ.2100). Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει, κατά την κατάθεσή του, να συνοδεύεται από αίτηση, ώστε να είναι δυνατή η πρωτοκόλλησή της.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top