Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καλαμάτα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός
ακινήτου στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της
Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και για τη φύλαξη υλικού
έκτακτης ανάγκης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Μεσσηνίας

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην Καλαμάτα που
θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος φύλαξης αρχείων και υλικών της
Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, καλώντας τους ενδιαφερομένους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γραπτή αίτηση η οποία θα αποσταλεί εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και
μέχρι την 22η Ιανουαρίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top