Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση πυροσβεστήρων

Η Π.Ε.Αργολίδας διαθέτει 89 πυροσβεστήρες στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες της και καλούμε τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά, για την ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης των πυροσβεστήρων που διαθέτουμε για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος, με την υπογραφή σύμβασης, προϋπολογισμού 1.500,00 €, με ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και μέχρι τις 15.00 μμ, στο Πρωτόκολλο-Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού (Παραλιακή οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου, Ναύπλιο). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν δεκτές.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top