Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ταχυμεταφορών

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά στην κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας σε ταχυμεταφορές, με σύναψη Σύμβασης, διάρκειας ενός (1) έτους και προϋπολογισμού έως του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€), από τη λήξη της υφιστάμενης που έχει ισχύ έως 26/8/2016.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας, έως και την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 μμ, στο Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού (Παραλιακή οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου, Ναύπλιο Τ.Κ.2100). Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει, κατά την κατάθεσή του, να συνοδεύεται από αίτηση, ώστε να είναι δυνατή η πρωτοκόλλησή της.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top