Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απεντόμωση – μυοκτονία 2016

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για τις εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (όπου απαιτείται), προϋπολογισμού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στους χώρους όπου στεγάζονται οι διάφορες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας καθώς και στους χώρους φύλαξης των αρχείων τους (αποθήκες) και συγκεκριμένα:

α. Γραφεία & κοινόχρηστους χώρους υπηρεσιών της Π.Ε.Αργολίδας , συνολικού εμβαδού περίπου 3.550 τ.μ.
β. Γραφεία & κοινόχρηστους χώρους υπηρεσιών της Δ/νση Αθμιας & Δ/νσης Βθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ συνολικού εμβαδού περίπου 1.000 τ.μ.
γ. Χώρους φύλαξης αρχείων (αποθήκες) των υπηρεσιών της Π.Ε.Αργολίδας , σε διάφορα κτίρια εντός των ορίων της πόλης του Ναυπλίου συνολικού εμβαδού περίπου 1.000 τ.μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για τις παραπάνω εργασίες, εσωκλείοντας στο φάκελο και την αντίστοιχη άδεια προς τούτο σε φωτοαντίγραφο και δελτίο δεδομένων ασφαλείας μέχρι και την Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και μέχρι τις 15.00 μμ, στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας (Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, Ναύπλιο). Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει, κατά την κατάθεσή του, να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας στα τηλ. 27523-60399,398,402 κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε.Αργολίδας και στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top