Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ταχυμεταφορές Π.Ε. Αργολίδας

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά στην κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας σε ταχυμεταφορές, προκειμένου να συναφθεί Σύμβαση με διάρκεια ενός (1) έτους από τη λήξη της υφιστάμενης που έχει ισχύ έως 26/8/2014
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας , έως και την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 15.00

Δείτε την Ανακοίνωση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top