Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

EMAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

Τρίπολη, 10/08/2018

Αρ. Πρωτ : 214455/52035

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με email)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ. Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι σε περίπτωση κωλύματος τους οφείλουν να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με email)

2)Γραφείο κ. Περιφερειάρχη

3) κκ. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax) Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Ενότητάς τους, προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15 μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα κατεπείγουσας σημασίας:

α/α Περιφερειακή Ενότητα Αρ. Πρωτ. Θέματα
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 212147/30115

Έγκριση πρακτικών 4/2018 & 6/2018 για προσωρινούς μειοδότες μετά από ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατά το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016 για τα Τμήματα που υποβλήθηκαν μη κανονικές  προσφορές  για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Λακωνίας».

Δ.Α.Ο.Κ.   Π.Ε.   Λακωνίας

212142/30114

Έγκριση πρακτικών 5/2018 & 7/2018 για προσωρινούς μειοδότες μετά από ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για τα Τμήματα που δεν υποβλήθηκαν προσφορές  για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας».

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λακωνίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top