Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  26/10/2018

                       Αρ. Πρωτ : 283020/67731

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  01/11/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 279281/43238 Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Υποέργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.                                    278562/43142 Α) Έγκριση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και λοιπων τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ , χρηματοδότηση ΟΣΚ 0120017003, Π/Υ: 20.000,00 ( ΜΕ φπα) και Β) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και τυχόν επαναλήψεών του.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.                                    281064/43533 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για εκτέλεση της αριθ. 12505/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

4.                                    281653/43623 Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης και δαπάνης στα πλαίσια σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους – Μυκηναίων με αντικείμενο την Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας και την Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας WC για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

5.                                    272143/42055 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες  της  ΔΑΟΚ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6.                                    229889/35369 Έγκριση 1) τεχνικής μελέτης εργασιών, 2) της ανάθεσης και 3) του ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ» , π/υ: 24.400,00€ Πίστωση ΠΔΕ ΣΑΕ 526.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

7.                                    283449/43942 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης στα πλαίσια δημιουργίας και επιμέλειας δίγλωσσου ενημερωτικού υλικού και προμήθειας υλικού ανάδειξης της ΠΕ Αργολίδας, προϋπολογισμού € 24.800,00.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

8.                                    283147/43882 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

9.                                    282574/43787 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη διοργάνωση επίσκεψης ξένης αντιπροσωπείας Κινέζων στα πλαίσια ταξιδίου εξοικείωσης στο νομό  Αργολίδας το διάστημα από 26 έως 29 Νοεμβρίου 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.                               286230/44385 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη διοργάνωση αγώνα ποδοσφαίρου βετεράνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με βετεράνους του Καρτάλ Κωνσταντινουπόλεως.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

11.                               284207/44069 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

12.                             ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 277032/54371 Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου    στις  05-11-2018στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13.                               276162/54158 Έγκριση ανάθεση της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών του ΓΕΛ Χιλιομοδίου   στις στις 27-11-2018 στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

14.                               284827/56002 Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ. 842/24-4-2018 απόφασης Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15.                               284839/56004 Έγκριση Πρακτικών καλής εκτέλεσης έργου ψεκασμού ελαιοδέντρων μηνών Ιουλίου-Οκτωβρίου στο έργο εφαρμογής  δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16.                             ΛΑΚΩΝΙΑ 279714/38908 Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την δημοπρασία  του έργου “ Βελτίωση – Συντήρηση της Εθνικής οδού 86 στο Τμήμα Κροκεες –Μολάοι”

προϋπολογισμού 600.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

17.                               276908/38539 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΕΣΟΧΩΡΙ-ΦΑΡΑΚΛΟ» π/υ : 2.000.000,00 €

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

18.                               275863/38401 Έγκριση ανάθεσης για την ενοικίαση χώρου στάθμευσης για τα υπ’ αρίθμ.ΚΗΗ-6567 & ΚΗΙ-2371 αυτοκίνητα της Π.Ε. Λακωνίας για ένα έτος.

 

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

19.                               270424/37682 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2018 για την επισκευή του ΚΗΗ 4342 αριθμού κυκλοφορίας Ημιφορτηγού αυτοκινήτου                     της  Π.Ε. Λακωνίας, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

 

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

20.                               261781/36619 Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή του ΚΗΥ 2424 αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου της Π.Ε. Λακωνίας.

 

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

21.                               281894/39221 Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος  έργου για την αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. 82 και στην επαρχιακή οδό 2 Σπάρτη – Καστόρι, όρια Νομού προς Μεγαλόπολη.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

22.                               269780/37591 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

 

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

23.                             ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

60762 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου: ‘’ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ’’ (2018) π/υ: 600.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

24.                               2083 Έγκριση αμοιβής δικηγόρου .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.                               61754 Έγκριση πρακτικού καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνός Αυγούστου στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 Της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

 

26.                               61831 Έγκριση πρακτικών,  καλής εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 Της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

 

27.                             ΑΡΚΑΔΙΑΣ 280849/67208 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙ-ΚΑΜΑΡΑ-ΔΥΡΡΑΧΙ»  Προϋπολογισμού:50.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

28.                               280972/67223 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Κατακύρωση του έργου: «ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑΣ» Προϋπολογισμού: 24.000,00  €  με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

29.                               274498/65748 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΙΒΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ”

 

Προϋπολογισμού   200.000,00 €, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600003

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

30.                               282594/67662 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου :

«  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ    »

Προϋπολογισμού   150.000  €       από πιστώσεις  4Ο ΕΑΠ/ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

31.                               285494/68262 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΕΑ-ΠΑΠΑΡΗΣ-ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΣ»  Προϋπολογισμού: 50.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

32.                             ΕΔΡΑΣ 282531/67645 Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Γ’ τριμήνου 2018.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

33.                               279880/66940 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την διετή ανανέωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Περιφερειάρχη».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

34.                               280193/67053 Έγκριση  Προμήθειας αναλώσιμων υλικών δακοκτονίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

35.                               280179/67046 Έγκριση  Προμήθειας αναλώσιμων υλικών δακοκτονίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

36.                               270536/2108 Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη γνωμοδοτικού σημειώματος.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

37.                               281169/67245 Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. π/υ:140.000,00€ (συμπ/νου του ΦΠΑ) β) των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης και γ) επιτροπών διαγωνισμού για το Υποέργο 3: ‘’ Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Επιτελικής /Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου’ της ενταγμένης στο ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 Πράξης  ‘’ Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)’

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

38.                               281159/67242 Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. π/υ:248.800,00€ (συμπ/νου του ΦΠΑ) β) των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης και γ) επιτροπών διαγωνισμού για το Υποέργο 2: ‘’ Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης  της Ταυτοποίησης των οφελουμένων και Διαχείρισης /Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό/οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ) της ενταγμένης στο ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 Πράξης  ‘’ Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)’

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

39.                               283795/67882 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συμμετοχή στην 1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών Κίνας «China International Import Exposition-CIIE» (5 έως 10 Νοεμβρίου 2018).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

40.                               283929/67907  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων της ομάδας έργου του Aristoil  στην 4η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων στην Μάλαγα της Ισπανίας από 6-7 Νοεμβρίου 2018 .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

 

41.                               284761/68136 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

42.                               280045/66991 Έγκριση του υπ΄ αριθ. 4 Πρακτικού  (Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών –FOCUS »& αποδοχής της νέας βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς  του υποψηφίου αναδόχου

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

43.                               285874/68318 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας».

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

44.                               263305/63059 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

45.                               284351/67993 Έγκριση 2ου ΑΠΕ , 1ης ΣΣΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ (σύμφωνα με το άρθρο 132 & 156 του Ν. 4412/2016 ) του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.300.000,00€, χρηματοδότηση : ΠΔΕ (αρ. έργου 2016ΕΠ02600001) , αναδόχου «ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ.»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

46.                             ΛΑΚΩΝΙΑΣ 287678/39890   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top