Search
Close this search box.

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Χρόνος ανάγνωσης:

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης εδώ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  12/10/2018

                       Αρ. Πρωτ : 269951/64670

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  18/10/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                                       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 269339/41587 Έγκριση του 1ΟΥ και 2ΟΥ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,  ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Τμημάτων Επ. Ο. 24 (Τμήμα Μαλανδρένι – Στέρνα)», Προϋπολογίσου: 438.000,00 €, Χρημ.: ΠΔΕ2014ΕΠ52600005 με Συστημικό Κωδικό Έργου: 73024.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.                                                         262688/40602 Επανυποβολή για έγκριση της διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως συμπληρώθηκαν μετά από το με αριθ. πρωτ. 5034/28-09-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ:  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ)» Εκτιμώμενης αξίας 742.200,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2014ΕΠ52600008.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.                                                         266414/41199 Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο18 ( ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΝΕΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)», Προϋπολογίσου: 200.000,00 €, Χρημ.: 2014ΕΠ52600005 με Συστημικό Κωδικό Έργου: 75137.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.                                                         266060/41138 Έγκριση της ανάθεσης προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5.                                                         267420/41315 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 44 ωφελουμένων διαφόρων ειδικοτήτων στα πλαίσια προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6.                                                         267165/41275 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7.                                                       ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 270151/53018 Έγκριση Ανάθεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» π/υ: 65.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

8.                                                         270148/53016 Έγκριση Ανάθεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» π/υ: 65.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9.                                                         270140/53015 Έγκριση Ανάθεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» π/υ: 160.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.                                                    270119/53010 Έγκριση Ανάθεσης των εργασιών του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» π/υ: 17.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11.                                                    255853/50084 Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης μεταφοράς μαθητών του Γυμνάσιου Ίσθμιας στη Βουλή των Ελλήνων, στις 29-10-2018.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12.                                                    266950/52322 Έγκριση πρακτικών καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνών Ιουνίου -Αυγούστου στο έργο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Κορινθίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13.                                                    266223/52207 Έγκριση καταβολής επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους της Π.Ε. Κορινθίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

14.                                                  ΛΑΚΩΝΙΑ 267917/37352 Έγκριση του από 31-7-2018 πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΡΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) -ΣΠΑΡΤΗ» ΠΡΟΥΠ: 50.000,00€.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

15.                                                    240969/1894 Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Γραφείου  Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Λακωνίας περί άσκησης ή μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 11503/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16.                                                    37831/271809 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση συνεπειών έντονων καιρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα ( γεφύρια) πουδιασταυρώνουν τις επ. οδούς 13,14,15.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17.                                                  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

57443 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας  του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΝΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Π/Υ: 500.000,00€ .

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.                                                    57446 Έγκριση  των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας  του έργου :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΒΑΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Π/Υ: 400.000,00€ .

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.                                                    57903 Έγκριση  της 1ης Σ.Σ. :  «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Π/Υ: 245.000,00€, Αναδόχου: ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

20.                                                    58258 Έγκριση  των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας  του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠ. ΟΔΟ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΒΗΡΟΥ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ)», Π/Υ: 50.000,00€ .

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21.                                                    1896 Α)Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά τη  δικάσιμο στις  04.12.2018 και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο (υπόθεση προσφυγής της ΟΕ με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος – Γεώργιος Κάργας ΟΕ»).

 

Β) Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του ορισθέντος δικηγόρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

22.                                                    1961 Α)Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά τη  δικάσιμο στις  04.12.2018 και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο (υπόθεση αγωγής των Ψαρούλη Κωνσταντίνου  κλπ (συν. 17)).

 

Β) Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του ορισθέντος δικηγόρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.                                                    1976 Α)Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά τη  δικάσιμο στις  04.12.2018 και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο (υπόθεση προσφυγής του Δήμου Μεσσήνης κατά της υπ’ αριθ. 21683/07-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου).

 

Β) Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του ορισθέντος δικηγόρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

24.                                                    1988 Ορισμός δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α. 178/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση αγωγής των ΟΕ με την επωνυμία «Φ&Α.Μπαχούμας ΟΕ» κλπ (συν. 2)).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25.                                                    1990 Ορισμός δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α. 114/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση προσφυγής Παναγιώτη Χρονόπουλου).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26.                                                    1991 Ορισμός δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α. 18/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση αγωγής των Κασσιανής Παπαδέα κλπ (συν. 7)).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27.                                                    1992 Ορισμός δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α. 105/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση προσφυγής των Δημητρίου Ξωξάκου κλπ (συν. 5)).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

28.                                                    1993 Ορισμός δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α. 17/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση προσφυγής του Σταύρου Πανουσόπουλου κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

29.                                                    1995 Ορισμός δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α691/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (υπόθεση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.» και ήδη «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30.                                                    2069 Α)Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά τη  δικάσιμο στις  11.12.2018 και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο (υπόθεση προσφυγής της κα. Αθηνάς Φουρναράκη).

 

Β) Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του ορισθέντος δικηγόρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31.                                                  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 255099/61281 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΠΑΡΘΕΝΙ,  ΑΓΡΙΑΚΟΝΑ- ΔΟΡΙΖΑ, ΠΕΛΑΓΟΣ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΠΙΑΝΑ, ΦΟΥΣΚΑΡΙ – ΤΟΥΘΟΑ, ΕΛΑΤΗ- ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ, ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΠΙΝΗ», Προϋπολογισμού 600.000,00 € εκ πιστώσεων ΣΑΕΠ 526.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32.                                                    255176/61298 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ – ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ», Προϋπολογισμού 600.000,00 € εκ πιστώσεων 4Ο ΕΑΠ.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

33.                                                    249727/60141 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με συστημικό κωδικό 72069, πρ/σμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ ), Πιστώσεις: 4Ο ΕΑΠ.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

34.                                                    264574/63309 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Μακρή Κων/νου του Χριστου, από τις πιστώσεις  του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526,  με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» και κωδικό 2014ΕΠ52600014

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35.                                                    265688/63626 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»  Προϋπολογισμού: 64.400,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ526.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

36.                                                    268198/64205 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΙΖΕΣ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΤΡΟΣ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ», Προϋπολογισμού:60.000,00 € με ΦΠΑ,    από πιστώσεις ΠΔΕ/2017ΕΠ52600006.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

37.                                                    268812/64388 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΩΝ»,

Προϋπολογισμού: 24.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.    267082/63963 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΠΡΟΣ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ»,

Προϋπολογισμού: 50.000,00 € (2014ΕΠ52600012)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

39.    270411/64772 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ – ΒΛΑΧΟΡΑΠΤΗ – ΣΑΡΑΚΙΝΙ»  Προϋπολογισμού: 50.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

40.    270477/64790  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου:                        «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», Προϋπολογισμού   270.000  €       από πιστώσεις  ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600011.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

41.                                                    259719/62231 Ένσταση κατά της 194382/46928/20-07-2018 απόφασης του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος για την κήρυξη σε έκπτωση της  εταιρείας «ΘΥΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» αναδόχου του έργου: “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.0000,00€ από πιστώσεις ΚΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

42.                                                    271887/65186 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

Προϋπολογισμού: 50.000,00  €  με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

43.                                                  ΕΔΡΑΣ 262875/62979 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Κυπαρισσίας, κατά τη  δικάσιμο αυτού στις  07.12.2018 .

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

44.                                                    255519/2004 Α)Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά τη  δικάσιμο στις  04.12.2018 και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο (υπόθεση προσφυγής της εταιρείας ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 505/05-06-2003 απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων).

 

Β) Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του ορισθέντος δικηγόρου.

 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

45.                                                    263288/2064 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου

 

α) να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α554/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 2ο Μονομελές) (υπόθεση αγωγής του Ιωάννη Δαβίλλα κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου)

 

Β) να ασκήσει τα ένδικα μέσα εφόσον γνωμοδοτήσει υπέρ αυτών.

 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

46.                                                    264815/63351 Έγκριση των από 17-09-2018 και 20-09-2018 πρωτόκολλων παραλαβής των δικαιολογητικών πληρωμής των παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για το πρόγραμμα «Διαμονής παιδιών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο έτους 2018».

 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

47.                                                    269663/64584 Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης για την ενίσχυση και προώθηση του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την ανάδειξη των πολιτιστικών δυνατοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από τον αθλητισμό, κατά το χρονικό διάστημα 19.10.2018 – 20.10.2018 στο κλειστό γυμναστήριο Μεγαλόπολης.

 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

48.                                                    264743/63335 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας οικ. έτους 2018, για τη εξόφληση τιμολογίων  οικ. έτους 2017.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

49.                                                    266753/63906 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών, προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου (ΜΕ), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

50.                                                    269805/64635 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε. Αρκαδίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

51.                                                    269807/64636 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη κόστους της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2018 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Επαρχία Schwabisch Hall της Γερμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Walter Hallstein.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

52.                                                    268883/64398 Έγκριση  κατάρτισης νέου σχεδίου  του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2019 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

53.                                                    138724/33356 Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market, Λονδίνο 5–7 Νοεμβρίου 2018 .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top