Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α) (μέχρι 34 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων και β) (μέχρι 60 ημερομίσθια ) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018

Ανακοίνωση για παγιδοθέτες και εργάτες αποθήκης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και
αρχίζει από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 έως και την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top