Πρόχειρος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Λευκού Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού , Επαρχιακού & Δημοτικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Το  Τμήμα  Προμηθειών της  Περιφερειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας ύστερα από την αριθμ. .  1939/12-11-2013  απόφασή της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας  Πελοποννήσου , προκηρύσσει Πρόχειρο ανοιχτό   μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τριάντα  πέντε   χιλιάδων χιλιογράμμων (35.000 Kgr) λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών , δέκα πέντε χιλιάδων χιλιογράμμων [15.000 Kgr] υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης , προϋπολογισμού δαπάνης: εξήντα χιλιάδων  ευρώ (60.000,00 €) χωρίς  τον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top