Πρόχειρος Διαγωνισμός για Στηθαία Ασφαλείας

Η Π.Ε.Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδας για την προμήθεια 1.714,00 μέτρων μήκους Στηθαίων
ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 (ΟΜΟΕ- ΣΑΟ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά στο ποσό των € 73.787,70,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 10/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο, Β Κτίριο, ισόγειο) από την αρμόδια επιτροπή

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε την Διακήρυξη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top