Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 4 Γερανογεφυρών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων άρδευσης από Ανάβαλο

Η Π.Ε.Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Γερανογεφυρών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων άρδευσης από Ανάβαλο στην Π.Ε. Αργολίδας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 72.570,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 17/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο, Β Κτίριο, ισόγειο) από την αρμόδια επιτροπή.

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε την Διακήρυξη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top