Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι ομάδες των ειδών και η επιμέρους προϋπολογισθείσα αξία της κάθε ομάδας καθορίζονται στη διακήρυξη ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ
1η : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Περιφερειακός Εξοπλισμός – Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 18.000 €
2η : Εκτυπωτές Λέιζερ (Laser) – Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 9.700 €
3η : Εκτυπωτές Dot Matrix – Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 2.300 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Π. Φωτέα) .
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131 με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 30-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λόγω κωλύματος των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αναβλήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 2/2016, με……

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top