Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάπτυξη συστήματος ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος,ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την αριθ. 343/30-3- 2012 απόφασή της, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάπτυξη συστήματος ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος,ενδεικτικού
προϋπολογισμού 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος διακήρυξης χωρίς οικονομική επιβάρυνση από :
Περιφέρεια Πελοποννήσου Δ/νση – Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών – 28ης Οκτωβρίου 29 Τρίπολη
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε ΕΔΩ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ της Διακήρυξης

Δείτε ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ το κείμενο της Διακήρυξης

Διαβάστε ΕΔΩ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί λήξης υποβολής προσφορών

Δείτε ΕΔΩ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχη κ.Νικολάκου σχετικά με την ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ επί του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη συστήματος ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top