Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για την 01 / 03/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Scroll to Top