Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 / 03/2019, ημέρα ΠΈΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Scroll to Top