Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ της ΔΕΗ που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση απότ ον παρακάτω σύνδεσμο :
ΔΕΗ ΑΗΣ Β – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top