ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 115/2012

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. 2233/11-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 675 Υ.Ο.Δ.Δ./2018) συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους υποψηφίων για την απόκτηση αδειών αρχιτεχνίτη και εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης και 3ης ειδικότητας καθώς και θεωρητικού μέρους για την απόκτηση αδειών αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή και ηλεκτροσυγκολλητή Α’ και Β’ τάξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στα Τμήματα Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες ή μόνιμης διαμονής για τους υπόλοιπους.
Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με τις ΚΥΑ οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4 (για τις άδειες των συγκολλητών) και οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4 (για τις άδειες των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων).
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα τηλέφωνα:
Αργολίδα: 27523 60387, 27523 60389
Αρκαδία: 2713 610150, 2713 610152, 2713 610153, 2713 610154
Κορινθία: 27413 63219, 27413 63222
Λακωνία: 27313 63157, 27313 63254
Μεσσηνία: 27213 61535, 27213 61540

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top