Συλλογή, συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων στην ΠΕ Λακωνίας

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
“Συλλογή, συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων Α) 16.000 λίτρων
ληγμένων ακατάλληλων προς χρήση φυτοφαρμάκων δακοκτονίας και Β) 3.000 περίπου
ακάθαρτων κενών φιαλών ληγμένων φυτοφαρμάκων & των υλικών συσκευασίας αυτών,
καθαρισμός της αποθήκης και έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής στην Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top