Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 4/7/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top